Македонски јазик

*
Наставник: Бисерка Гунова
За учениците од четврта година
*
Наставник: Тони Аврамов
Напомена: Сите содржини, домашни задачи и насоки ќе ги добивате на блогот
*
Наставник: Бисерка Гунова
За учениците од I 2, I 3
Кликнете овде: Акцент
*
Наставник: Вања Караниколова
I 9
Други извори: Википедија, Интернет
*
Наставник: Вања Караниколова
II 9, 10
Други извори: Википедија, Интернет
Прочитајте за Теодосиј Синаитски и одговорете на зададените прашања од учебникот
*
Наставник: Бисерка Гунова
За учениците од втора година
*
Наставник: Бисерка Гунова
За учениците од прва година
*

Наставник: Тања Чугунцалиева 

Клас Материјал За дома Време
I – 7,8(IV – степен)

машинска струка и хотелско – туристичка струка

 

Тема: Хуманизам и ренесанса

1.Божествена комедија – Пеколот

2.Канционер од Франческо Петрарка

3.Декамерон од Џовани Бокачо

4.Хамлет од Вилијам Шекспир

https://makedonskijazik.mk

 

Да се прочита и да се одговори на прашањата Од 20 март до 8 април
I – 10,11(III – степен)

Келнери и автомеханичари/бравари

Тема: Историја на литературата

1.Епот за Гилгамеш

2.Есеј за писмена работа на тема: Душевната тага на Гилгамеш

https://makedonskijazik.mk

 

Да се напише есеј за втора писмена работа До 25 март
II – 2   Говорење и пишување

Гимназиско образование

Тема: Пишување

1.Извештај

2.Новинарски извештај

3.Креативно пишување

 

Да ги изработат вежбите од пишување До 1 април
III – 8(IV – степен)

Хотеско – туристичка струка

Тема: Македонската литература меѓу двете светски војни

1.Бели мугри од Кочо Рацин

2.Есеј за писмена работа на теми: а.Битово – социјалните елементи во драмите во периодот меѓу двете светски војни б. Бели мгри на македонскиот народ

https://makedonskijazik.mk/

 

Да се прочита и да се одговори на прашањата

 

Да напишат есеј за втора писмена работа

До 1 април
III – 10(III – степен)

Келнери

Тема: Повоена македонска литераура

1.Крпен живот од Стале Попов

2.Улица од Славко Јаневски

3.Пиреј од Петре М. Андреевски

4.Пустина од Ѓорѓи Абаџиев

5.Есеј за писмена работа на теми: а. Пиреј – роман за неуништливоста на македонскиот народ б. Психолошката состојба на Григор и Арсо

https://makedonskijazik.mk/

 

Да се прочита и да се одговори на прашањата

 

Да напишат есеј за трета писмена работа

 

 

До 20 април
Наставник: Тања Чугунцалиева
ПРАВОПИС
За учениците од тригодишно и четиригодишно образование
*
Наставник: Тања Чугунцалиева
„Крпен живот“ Стале Попов
*
Наставник: Тони Аврамов
Романот „Чичко Горио“ од Оноре де Балзак
За учениците од трета година.
*
Наставник: Тони Аврамов
ПОЧЕТОЦИ НА СЛОВЕНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Прва година

Powered by keepvid themefull earn money