13/11/2020 toni

Датуми за полагање матура

Датуми за полагање на екстерните предмети од државна матура во јунски испитен рок:
· 29 мај 2021 – македонски јазик и литература, со почеток во 10 часот
· 05 јуни 2021 – англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик, со почеток во 10 часот;
· 11 јуни 2021 – хемија, физика, биологија, историја, бизнис, филозофија, социологија, географија, информатика и естетика, со почеток во 10 часот;
· 14 јуни 2021 – математика, со почеток во 10 часот.