07/04/2023 toni

Честит ден на сите здравствени работници

Учениците од секторот Здравсто и социјална заштита при СОУ„Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија, поточно од профилите Гинеколошко-акушерска сестра и Физеотерапевтски техничар на симболичен начин го одбележаа Светскиот ден на здравјето – 7 Април, извршувајќи ја својата практична настава во новиот кабинет во училиштето.

Учениците и наставниците од оваа струка на сите здравствени работници им го честитаат денешниот празник.