05/10/2022 toni

Честит Ден на наставникот

Да се биде учител, наставник, професор, воспитувач е најблагородната, најубавата, но и најодговорната професија што подразбира огромна посветеност не само кон младата личност туку и кон оној на кој му се потребни знаења, вештини и мотивација.Наставникот треба да биде пример, наставникот треба да биде огледало за учениците, „наставникот го има клучот што го отвора вашето срце“, ќе каже Синаитски.