Секретар: Мурџева Мирјана

Педагог: Проданова Маја

Психолог: Митровска Светлана