08/12/2019 Goran Manev

43 Школа „Млади физичари“

Учениците од СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија успешно се претставија на 43 Школа „Млади физичари“ со своите експерименти и изработки. Натпреварот се одржа на 29.11.2019 год на природно-математичкиот факултет во Скопје. Честитки за ученикот Душко Јанев од IV година кој освои III место , ментор Марија Танева.