21/04/2017 Goran Manev

Училишен натпревар на учениците од oбразовен профил готвач

На 20.4.2017год.(четврток) се одржа натпревар меѓу учениците од образовниот профил готвачи на СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија. Учениците беа распоредени во девет тима и под менторство на професорката Марина Калкова. Учениците приготвија шпагети болоњезе,пилешко специјал,македонски банички,тава ориз со пилешко, овошно изненадување,свински медалјони и сарма штавел.

По извршената дегустација, најдобрите три тима добија можност да учествуваат на гастрономската изложба што ја организира Факултетот за туризам од Гевгелија.