03/05/2016 Goran Manev

Успешни резултати на натпревари по биологија

На натпреварите по биологија беа постигнати следните резултати:

1. Државен натпревар ( втора година)
– III награда – Цветанка Солакова
– пофалници – Андон Ангов и Симона Трајанова
2. Регионален натпревар (втора година)
– III награда – Цветанка Солакова и Симона Трајанова
– пофалници – Андон Ангов, Ангела Димитриеска, Марија Караризова

Во однос на меѓународниот натпревар “Чиста технологија“  се обезбеди пласман меѓу 30 топ проекти полуфиналисти во конкуренција од 235 проекти. Исто така, обезбедено е учество и на меѓународниот натпревар МЕФ во Истанбул, Турција.