20/04/2016

Трета дисеминација на проектот „Коњичка индустрија и туризам“

На 20.11.2015год.“ беше реализирана  третата дисеминација на проектот „Коњичка индустрија и туризам“.

Десет ученика од СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија во рамки на групата што имаше практична обука во Биотехничката школа ГРМ, Ново Место( Словенија) ги разменија своите стекнати искуства со 10 ученика од хотелско-туристичката струка при СОУ„Јосиф Јосифовски-Гевгелија. Учениците беа вклучени во три работилници. Првата работилница се однесуваше на вклучување на коњите во туристичка понуда. Втората работилница се однесуваше на  психологијата на коњите. А третата работилница  беше фокусирана на  пристапување кон коњите, отстранување на седло, нега на коњите и техники за јавање на коњи.  Стекнатите вештини се презентираа во туристичкиот комплекс „Бела Вода“, Берово. 

Повеќе фотографии од третата дисеминација се достапни на фејсбук профилот на проектот „Коњичка индустрија и туризам“ достапен на следниот линк:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1666497320302684.1073741867.1502019060083845&type=3