20/09/2017 Goran Manev

 СОУ„Јосиф Јосифовски“ се стекна со Повелба за мобилност за стручно образование и обука 

На 19.09.2017 година в.д. директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност г.  Дарко Димитров денес го додели вториот сертификат во Република Македонија за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука на училиштето СОУ Јосиф Јосифовски. 

21751408_825415494293058_3311563484805399109_n (1)

Воведувањето на оваа Повелба во нашата Република, институциите, а заедно со нив и сите лица инволвирани во стручното образование и обука добиваат на еден начин унифицирано признание на Европско ниво по однос на градење на капацитетите за организирање на квалитетни мобилности на ученици и вработени, а во исто време да се награди, промовира и развие квалитетот во мобилноста.

1

Повелбата за стручно образование и обука обезбедува општа рамка за квалитет на активностите во европската и меѓународната соработка, подржување во градењето на капацитетите за организирање на квалитетни мобилности на ученици и вработени, а во исто време и наградување, промовирање и развој на квалитетот на мобилноста. Стекнувањето на Повелбата за мобилност за стручно образование и обука овозможува да се аплицира на поедноставен начин за проекти од Еразмус+ Програмата, Клучна акција 1 мобилност на ВЕТ ученици и вработени почнувајќи од 2018, но истата не подразбира директно финансирање или гаранција за финансирање под Клучна акција 1 мобилност на ВЕТ ученици и вработени. 


Училиштето СОУ Јосиф Јосифовски од Гевгелија ги исполни сите критеруми и стандарди и успешно аплицираше за Европската Повелба за стручно образование и обукаво програмата Еразмус+. 

Училиштето успешно ги реализираше проектите „Органски кетеринг–подобрување на вештините и способностите во рамки на стандардите на ЕУ во угосителството“ (Мобилност во Р Италија), „Коњичка индустрија и туризам“ (Мобилност во Р Словенија), „Молекуларна гастрономија“(Мобилност во Р Хрватска), „Воведување во е-бизнис“ ( Мобилност во Р Ирска)

 Во име на училиштето СОУ „Јосиф Јосифовски“ повелбата ја прими директорот г. Борче Нечевски.