10/10/2016 Goran Manev

Семинар за човекови права

На 8.10.2016 год. ( сабота) се одржа еднодневен семинар во Неготино заедно со наставници и претставници на стручна служба од  СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија и  наставнции и од средните училишта од Богданци, Валандово и Неготино.

14686262_1656192428004813_1589754073_n

Темата на еднодневната работилница е е во рамки на проектот: „Model Human rights( Модел на човекови права)“ што се реализира од претставник на НВО ЦИСС ( Италија).

14643056_1656192434671479_2083718138_n