20/04/2016

Регионален натпревар по биологија во Валандово

На ден 25.04.2015г. се одржа регионален натпревар по биологија во Валандово.

На натпреварот имаше повеќе учесници, од Општина Валандово, Гевгелија, Богданци, Струмица и Радовиш.

Учениците од I год. со ментор Ани Костадинова постигнаа завидни резултати. Освоија 2 први, 2 втори и 2 трети места.

I место:
1. Цветанка Солакова
2. Ангела Димитриевска
II место:
1.Кристина Такашманова
2.Марија Караризова
III место:
1.Ана Шапкарова
2.Андон Ангов

Освен наградените учениците за државен натпревар кој ќе се одржи на 09.05.2015 во Скопје се пласираа и учениците:
I година ( ментор : Ани Костадинова ):
1. Дарко Папалазов
2. Борјан Петковски
3. Давид Мицевски
II година ( ментор: Лилјана Андонова )
1. Клементина Ѓоргиева
2. Јован Делиманов
III година ( ментор: Ани Костадинова )
1. Кире Џотов