02/12/2016 Goran Manev

Прво место за есеј на тема „Св.Климент Охридски и моќта на словото“

Ученичката Васка Ефтимова од четврта година при СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија под менторство на професорот Тони Аврамов го освои првото место на конкурсот за ученици од основните и средни училишта за есеј на тема:  „Св.Климент Охридски и моќта на словото“. Есејот е прво место од вкупно пристигнати 105 есеи.

Конкурсот  беше објавен по повод  одбележувањето на 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски – првиот словенски архиепископ, втемелувачот на првиот словенски универзитет, светител и просветител.