12/04/2017 Goran Manev

Прво и второ место на регионален натпревар по биологија

На регионалниот натпревар по биологија за средни училишта што се одржа на 8.4.2017 год. во нашето училиште, ученичките Цветанка Солакова од III година под менторство на професорката Андигона Костадинова и Магдалена Чолкова од IV година под менторство на професорката Лилјана Андонова го освоија првото место, а Елена Бујановиќ од III година под менторство на професорката Андигона Костадинова го освои второто место.

Им посакуваме успех и на државниот натпрервар по биологија!