20/04/2016

Прва дисиминација на проектот „Коњичка индустрија и туризам“

Одржана е првата дисиминација на стекнатите знаења од проектот „Коњичка индустрија и туризам“. Имено, дисиминацијата се одржа во СОУ„Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија пред родителите на учeниците. Презентацијата се одвиваше во два дела.

Првиот дел се состоеше од презентација на мотото , мисијата, целите, организационите единиците и начин на функционирање на Биотехничка школа „ГРМ“, Ново Место. Исто така, се презентираа стекнатите знаења за развојот на коњите, расите на коњите, користа од коњите, исхраната, негата, подготовката на коњот пред и после јавање, психологија на коњот, пороците во однесувањето и подготовка на кочија за јавање.

Вториот дел од презентациите се однесуваше на бизнис инвестициите тесно поврзани со коњичка индустрија,  и културолошките аспекти на посетените места.

Повеќе фотографии од дисиминацијата се достапни на фејсбук профилot на проектот:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1658416547777428.1073741864.1502019060083845&type=3