20/04/2016

Општински натпревар „SPELLING BEE 2015”

На 26 март во просториите на СОУ„Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија се одржа oпштинскиот натпревар „Spelling Bee 2015”. Оваа година 35 ученика се натпреваруваа во две категории – помлади (ученици од прва и втора година) и постари средношколци (трета и четврта година). Од нив 11 се пласираа за регионалниот натпревар кој ќе се одржи во Струмица на 18 мај, а потоа најдобрите ќе ги одмерат своите сили на државниот натпревар во Скопје.

За организацијата на општинскиот натпревар беше одговорна Кристина Пренда, наставник во СОУ„Јосиф Јосифовски“, а координатор на активностите беше Мериди Џонс, волонтер на Мировниот корпус која истовремено е ангажирана во Фондацијата „Аполонија“ – Гевгелија.
Натпреварот „Spelling Bee“ веќе неколку години се спроведува во соработка со Американскиот мировен корпус во Македонија. Учениците имаат за задача точно да спелуваат 10 англиски зборови. Целта на натпреварот е да се збогати речникот на учениците и да се поттикне користење правилен правопис и изговор. Покрај тоа, на часовите за подготовка и на самите натпревари (општински, регионални и државен) учениците имаат можност да ја развијат својата самодоверба и да ги покажат своите знаења во атмосфера на пријателска конкуренција.

Ученици кои ќе го претставуваат СОУ„Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија на Регионалниот натпревар во Струмица на 18 април:
Група: Јуниори
(прва и втора година)
1. Марија Караризова I 1
2. Борис Џотов I 3
3. Бошко Стефанов I 7
4. Михаела Попова I 8
5. Кристијан Дебников II 2
6. Мартин Анастасов II 3
7. Катерина Иванџикова II 4
8. Елена Ѓоргиева II 6
9. Никола Досков II 8
Група: Сениори
(трета и четврта година)
1. Христина Ќаева III 5
2. Јован Лешев IV 3

Благодарност до сите учесници на настанот за нивната соработка.