18/05/2016 Goran Manev

Квалификација за учество на меѓународна олимпијада по физика

На државниот натпревар по физика што се одржа на 7.5.2016год. во Природно-математичкиот факултет во Скопје, учениците од СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија ги постигнаа следните резултати:

Трета година:

Марија Бикова – Трета награда

Ментор: Сашко Колев

Втора година

Мими Филова – Пофалница

Ментор: Рамона Панорова

Прва година:

Александар Стефанов-Пофалница

Ментор: Марија Танева

Ученичката Марија Бикова ќе добие квалификација за учество на меѓународна олимпијада по физика која ќе се одржи во Цирих, Швајцарија.