17/05/2016 Goran Manev

Златен медал на европски натпревар по латински јазик

Ученикот Кире Џотов од СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија под менторство на професорката Ивана Кркотиќ Прошевска го освоија златниот медал на европскиот натпревар по латински јазик.

Натпреварот е организиран од „Euroclassica“  и се стекна со европски сертификат за латински јазик (ЕCCL).