20/04/2016

Во СОУ Јосиф Јосифовски слободни места за уште 132 ученика

Во тек е вториот уписен рок за ученици во прва година средно образование. Во СОУ “Јосиф Јосифовски” од Гевгелија вчера и денеска се спроведува запишувањето на ученици во прва година во вториот уписен јунски рок.

Во  ова гевгелиско средно училиште во првиот јунски уписен рок на 22 и 23 јуни во гимназиските паралелки се запишаа 78 завршени деветоодделенци а  слободни места има за уште 92 ученика. Во стручните паралелки, угостителско-техничката, машинската струка и паралелките за економски техничар беа запишани  116 ученика а слободни места има уште за 132 ученика.